מלחמת בני אור בבני חושך

מי הם בני האור? מדוע הם נלחמים בבני החושך?