אנשים גדולים

מיהם האנשים הגדולים?

חמישה שיעורים מהאמה בת 24 האצבעות

עבודתו של אח ברקאי, תלמיד בונה חופשי, לקראת העברתו לדרגת החברים. קודשתי בלשכת ברקאי מספר 17 ב – 20 למרץ 2018, ד' ניסן התשע"ח. כשפניתי בראשונה בבקשה להתקבל לאחווה, לא ידעתי דבר על הבנייה החופשית, אך קינן בי הצמא להרחיב ולדעת. התדפקתי על דלתות הלשכה וביקשתי שיקבלוני, ובכך אתחיל את חיי החדשים כבונה חופשי. במהלך …

הזמן

המשך עבודתו של אח ברקאי, תלמיד בונה חופשי, בנושא האמה בת 24 האצבעות. הדרך בה אנו חווים את הזמן כיום שונה מהדרך בה חוו אותו אבותינו. לאורך ההיסטוריה האנושית, ובפרט עד לרנסנס, חווה אדם בימי חיו מעט מאוד שינויים באופני המשטר, בטכנולוגיה ובאורחות החיים. גם הוריו והורי הוריו חיו חיים דומים מאוד לחיו שלו, ונראה …