המדע השחור

הרמס טריסמגיסטוס, לידת האדם המודרני והבניה החופשית