מוסר ודוגמה (Dogma)

מהי הדוגמה, והאם היא קיימת בבניה החופשית?