על החיים ועל המוות

סמל הגולגולת ומשמעותו בבניה החופשית